Các bước soi kèo đánh là ăn giúp các dân cá độ về bờ an toàn nhanh chóng